نمايش خبر
ESET NOD32 / Smart Security / Endpoint Offline Update 12256 (2015-09-15) for v3.x v4.x v5.x v6.x v7.x v8.x
به روز رسانی آنتی ویروس NOD32 و Smart Security نسخه 3، 4، 5، 6، 7 و 8 بدون اتصال به اینترنت تا تاریخ 24 شهریور 1394
01/01/0001