نمايش خبر
Adobe Flash Player 23.00.162 for Windows / Adobe AIR 23.0.0.257 Win / Mac
آخرین نسخه فلش پلیر برای اجرای فایل‌های فلش در ویندوز
01/01/0001