نمايش خبر
فقط ۳۸ درصدی دستگاه‌های دولتی الکترونیکی شده‌اند
بیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با تاکید بر رویکرد سازمان برای ایجاد سرویس‌های یکپارچه، گفت: در آخرین ارزیابی در انتهای سال ۱۳۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع بیش از ۳۸ درصد الکترونیکی شده‌اند. به گزارش ایتنا از ایسنا، رضا باقری اصل در نشست اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌های دولتی در نوبت دوم، با اشاره به مدل پنج مرحله‌ای بلوغ منطبق بر ویژگی‌های دولت الکترونیکی در ایران اظهار کرد: هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. وی با بیان اینکه ۱۸۰۰ خدمت توسط سازمان اداری استخدامی احصا شده است، افزود: ارزیابی اول انتهای سال ۹۵ با ۶۰ دستگاه انجام شد که ۱۹.۳ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی بودند. دوره دوم ارزیابی شهریور ۹۶ با ۸۳ دستگاه اتفاق افتاد و ۲۸ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی شدند و در آخرین مرحله در انتهای سال ۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع به ۳۸.۹۵ درصد الکترونیکی شدند رسیده‌اند. عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات درباره میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دی ماه ۹۶ توضیح داد: امتیاز عمومی درگاه دستگاه‌ها در این مرحله ۶۳ درصد است. دستگاه‌ها از نظر حضور در وب به ۴۷.۳۲ درصد، از نظر تعاملی به ۴۳.۵۴، از نظر تراکنشی به ۲۷.۸۷، از نظر یکپارچگی به ۴۰.۶۸ و از نظر مشارکتی به ۱۵.۹۴ درصد رسیده‌اند. باقری با ذکر دستگاه‌هایی که بیش‌ترین رشد را در نوبت سوم ارزیابی نسبت به دور دوم داشتند، بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۳.۴۳ درصد پیشرفت بیش‌ترین رشد را داشته‌است. پس از آن نیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان امور مالیاتی، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رتبه‌های بعدی هستند. وی درباره مرحله بعدی ارزیابی دستگاه‌ها اظهار کرد: طراحی و بازنگری شاخص‌های ارزیابی نوبت چهارم در حال انجام است. از ۲۰ تا ۳۱ خرداد مکاتبات اداری برای معرفی نمایندگان مطلع سازمان‌ها انجام می‌شود. ارزیابی نوبت چهارم نیز تیر و مرداد اتفاق می‌افتد و امیدواریم نتایج آن در هفته دولت منتشر شود.  دستگاه‌هایی که بیشترین و کمترین رشد را داشتند وی درباره رتبه سازمان‌های متبوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه 23، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رتبه ۱۹، ستاد وزارت ارتباطات رتبه ۴۸، مرکز تحقیقات مخابرات رتبه ۵۴، پست بانک رتبه ۸۱ و سازمان فضایی ایران رتبه ۹۲ را در این ارزیابی کسب کردند. البته  با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات متولی دولت الکترونیک است، باید در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد اما تیم ارزیاب مجاب شده که نسبت به دستگاه‌های وزارت ارتباطات سخت‌گیری بیشتری داشته باشد و از طرفی اصلاحات انجام‌شده‌ی اخیر هم اعمال نشده است.  
30/05/2018